Zwolle Linkedin netwerkstad

12/09/2012

 

In Zwolle wordt behoorlijk veel genetwerkt. En waar niet, zou je zeggen. Netwerken is in, netwerken is onderdeel van de nieuwe economie. Toch hoor ik buitenstaanders wel eens beweren dat hen opvalt dat er in Zwolle erg veel wordt genetwerkt, meer dan gemiddeld. Zou dat waar zijn? En is dat ook te staven?

In de media wordt de afgelopen drie jaar behoorlijk veel aandacht besteed aan social media. Bij het CBS verschijnen inmiddels de eerste statistieken, maar die gaan met name in op het aspect leeftijd en gebruik van social media. En met een beetje googelen is ook nog wel te vinden hoeveel accounts naar leeftijd op Twitter, Facebook, Linkedin en Hyves zijn aangemaakt. Uiteraard interesseert het mij hoe het gebruik van social media naar leeftijdsklasse is verdeeld. Maar kijkend naar het begrip innovatie, kennisdeling en social media ben ik ook heel benieuwd of er sprake is van verschillen tussen regio’s en of steden. Met andere woorden, maken sommige gebieden meer of minder actief gebruik van social media om kennis te delen, om te netwerken?

Ik ben al jaren een trouwe fan van de ‘Atlas voor gemeenten‘  waarin Marlet en Woerkens jaarlijks de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten vergelijken en op grond daarvan in een ranglijst plaatsen. Het aantal (kennis) netwerken per stad is nog niet gemeten. De hamvraag is natuurlijk ook, hoe kun je dat meten?

Aangezien Linkedin met name een zakelijk netwerk is en het de gebruiker ook toestaat op een flink aantal indicatoren te selecteren ben ik daar wat dieper ingedoken. Het mooie van Linkedin is dat het de gebruiker mogelijk maakt naast een individueel profiel ook een groep over een bepaald thema aan te maken. Geïnteresseerden in het onderwerp kunnen vervolgens aanhaken. Door onder groepen te zoeken en een naam van een stad in te voeren wordt direct het aantal hits van Linkedin groepen die in ieder geval de naam van de stad voeren in de tenaamstelling van de groep of de naam van de stad hebben gebruikt om het interesseveld van de groep te omschrijven, zichtbaar. De methode is enigszins arbitrair. Dat realiseer ik mij. Maar het gaat mij om een quick scan. Om te kijken of er inderdaad sprake is van grote verschillen tussen steden.

Door op deze manier een aantal steden in te voeren komen er interessante aantallen naar boven. Het blijkt dat het aantal groepen niet evenredig stijgt met het aantal inwoners maar veel sneller: De vier grote steden kennen verhoudingsgewijs veel groepen, waarbij de relatieve lage score van Den Haag opvalt (Amsterdam 2300, Rotterdam 1450, Den Haag 550 en Utrecht 1350 groepen, cijfers afgerond). Daarentegen laten steden tussen 65.000 tot 80.000 inwoners nog maar rond de 30-50 groepen per stad zien!

Universiteitssteden laten, hoe kan het ook anders, relatief veel netwerkgroepen op Linkedin zien. Bijvoorbeeld Leiden 660, Delft 590 groepen (cijfers afgerond). Omdat ze het beeld zouden vertekenen zijn universiteitssteden bij de gemiddelden hieronder buiten beschouwing gelaten.

In steden tussen de 80.000 en 150.000 inwoners ligt het aantal groepen gemiddeld op zo’n 150 per stad. Waarbij met name Arnhem (150.00 inwoners) met 410 groepen en Zwolle (120.000 inwoners) met 340 groepen relatief hoog scoren. Kortom, je kan Zwolle  in het gebruik van groepen op Linkedin met recht een netwerkstad noemen.

Resteert voor het complete beeld nog even te kijken naar de steden tussen de 150.000 inwoners en 220.000 inwoners. Deze steden laten aantallen variërend van 200 tot 415 groepen per stad zien.

 

Bron: Linkedin, 12 september, geselecteerd op groepen in de 50 grootste gemeenten van Nederland. Atlas voor Nederlandse gemeenten 2012,  ranglijst naar inwoneraantal.

Deel dit artikel:

Citydna. tags