Pop-ups, tijdelijke winkels en restaurants spelen in op beleven

10/09/2012

 

Pop up winkels en restaurants maken een stille opmars. Op een pop up locatie wordt gedurende een aantal dagen, weken of maanden goederen, diensten en/of etenswaren aangeboden. Eigenlijk is het pop up fenomeen, of we het nu over een winkel, festival of een restaurant hebben, al van alle tijden. Tijdens marktdagen, braderieën en fancy-fairs werd eenvoudige koopwaar tijdelijk uitgestald en verkocht en werd voedsel tegen meestal lage prijzen aangeboden. Met dat verschil dat wat nu wordt verhandeld in een pop up, doorgaans van specialistische en of exclusieve kwaliteit is en plaats vind in een tijdelijk daartoe bestemde ruimte.

Waar pop up stores in eerste instantie verschenen als guerilla marketing actie van een bekend merk, ligt het accent nu steeds meer op het beleven. Het zijn enerzijds de exclusieve nicheplayers die tijdelijk op enkele plekken wereldwijd een pop up store laten verschijnen, anderzijds verschijnen op lokaal niveau opnieuw speciaalzaken met name in de binnenstad. Dergelijke pop ups zijn tevens een gevolg van het huidige retailklimaat. Vastgoed eigenaren zijn bereid kortlopende huurcontracten aan te bieden en aanbieders van pop ups spelen in op het verlangen van een consument meer speciaalzaken aan te treffen in het de stad. Het winkelaanbod van de binnenstad is de afgelopen jaren immers enorm verschraald, het zijn met name de grote ketens die het straatbeeld bepalen.

Pop up stores verschijnen tot dusver mondjesmaat in de stad. Er is nog koudwatervrees zowel bij de pandeigenaren, gemeenten alsmede de detaillisten zelf. Het moet ook om een kwaliteitstoevoeging gaan. Op de zoveelste goudinkoper zit zowel de consument als de betreffende gemeente en indien aanwezig een winkeliersvereniging, uiteraard niet te wachten.

Is er speciale kennis nodig om pop up stores te huisvesten? Het is in ieder geval een nieuwe niche markt. In Nederland heeft zich inmiddels Zazone als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder  van tijdelijke pop up stores een plekje in de markt veroverd. Het aanbod van Zazone groeit langzaam maar zeker. Vorig jaar in de zomer gestart, bemiddelt Zazone inmiddels in een aantal Nederlandse  steden tussen verhuurder en pop up detaillist.

Pop up restaurant noordelijke spoorwegemplacement Kassel

De natuurlijke habitat van pop up restaurants is een geheel andere. Deze pop ups worden meestal op bijzondere plaatsen gerealiseerd (in of bij industrieel erfgoed, bij particulieren of plaatsen met een bijzondere culturele en/of historische waarde) en geven de bezoeker door de bijzondere locatie een gevoel van exclusiviteit. Uiteraard is het aanbieden van eten en drinken tijdens events van alle tijden. Maar de bezoeker van een pop up restaurant verlangt kwaliteit voor een eerlijke prijs. Een thema als duurzaam en of biologisch voedsel dat uit de directe omgeving wordt betrokken, wordt bijna zonder uitzondering aan alle pop ups verbonden.

Pop up restaurants hebben een spannend imago gecreëerd.  Het gaat niet alleen om de kwaliteit van het eten, maar ook om het gevoel van meerwaarde dat wordt gerealiseerd doordat een locatie vaak tot op het allerlaatst geheim blijft en niet van te voren bekend is wie de overige gasten zullen zijn. Kortom, het gaat om veel meer dan dineren, het gaat om beleven, het gevoel iets mee te maken dat uniek is en speciaal voor jou en overige gelijkgestemden wordt aangeboden.

Pop up restaurants hebben geen bemiddelende partij nodig. Grote kwaliteitsevents verbinden doorgaans één of zelfs meerdere pop up restaurants aan de periode van het event zelf. En de pop ups welke vanuit het niets voor slechts een dag of enkele dagen verschijnen, verzekeren zich via Facebook en Twitter van een groep volgers die nieuwsgierig afwachten wanneer tijd en plaats bekend worden gemaakt. Ik heb me recent ook voor een pop up diner waarvan datum en plaats onbekend is, aangemeld. Ik ben benieuwd waneer de uitnodiging verschijnt.

In Nederland is het nog wel even rondstruinen op het internet om gerichte locaties van pop ups te achterhalen. De informatie is vaak verspreid per stad en per soort aanbieder (horeca, detailhandel, kunstsector) te traceren. Dan zijn liefhebbers van pop ups beter af in Londen. Daar worden alle pop up restaurants, pop up bars, pop up shops, pop up galleries en pop up gigs gebundeld aangeboden op 1 website. En het betreft een hele waslijst!

Deel dit artikel:

Citydna. tags