Radicale vernieuwers

Aan het einde van het jaar krijgen we steevast top 10 of top 100 lijstjes. Het zijn meestal lijstjes met gevestigde namen. Niet daar dat waar wat mis mee is, maar de lijstjes zijn soms zo voorspelbaar en daardoor feitelijk ook heel stroef. We hadden er al van gehoord en we bewegen met zijn allen een klein beetje mee met de verschuivingen in de lijst.

Daarnaast heb je ook lijsten met vernieuwende, tegendraadse of anderszins innovatieve ideeën die ons zo halverwege het jaar in de schoot worden geworpen. De namen die achter deze initiatieven zitten zijn vaak nog niet zo bekend, de geopperde of uitgewerkte ideeën zijn vaak stuk voor stuk pareltjes. Nog klein, maar misschien wel in staat een olievlek te worden en verandering te bewerkstelligen.

Zo kennen we in Nederland al een aantal jaren de Herman Wijffels Innovatieprijs. Zat deze prijsvraag oorspronkelijk met name op het domein van de duurzaamheid, dit jaar is voor het eerst een nieuwe categorie toegevoegd, die van de zorg en welzijn. Of neem de MKB innovatie top 100, een samenwerking tussen het NRC en Syntens. Ook een mooie lijst waarop elk jaar opnieuw een aantal bijzondere en onverwachte innovaties verschijnen die tot nadenken stemmen.

 

Voorpagina Vrij Nederland editie 9 maart 2013 

Gisteren kwam een nieuwe lijst af: Vrij Nederland en Kennisland hebben de Nederlanders uitgedaagd – een en ander conform het initiatief opgestart door de Britse zondagskrant The Observer – om Radicale Vernieuwers voor het voetlicht te halen. De actie leverde 400 inzendingen op waarvan er uiteindelijk door de jury 23 zijn geselecteerd en in de editie van deze week van Vrij Nederland als een soort bloemlezing zijn gepresenteerd. Zit er een rode draad in die 23 verhalen? Ja toch wel. Wat opvalt is dat de meeste initiatieven mogelijk zijn geworden dankzij social media of digitale technieken. Opvallend is ook het begrip waarde. Dat is in veel initiatieven niet uitgedrukt in geld. Daarnaast is er in de meeste gevallen ook sprake van omdenken of is tot een oplossing gekomen door tegen de stroom in te roeien. Een doorklik naar een link, nee die is er (nog) niet. Deze 23 voorbeelden, hoe vernieuwend ze ook zijn, zijn op traditionele wijze te verkrijgen. Gewoon door deze week het VN kopen!

Mijn persoonlijke voorkeur uit de lijst van 23 in willekeurige volgorde: Bluerise, een zeewatercentrale voor schone energie. Onterfd Goed, het ontzamelen van museale collecties. Hack de Overheid, vrijgeven van data. Thuisafgehaald, koken voor derden tegen kostprijs. De WakaWaka led-lamp, licht van zonne-energie voor de derde wereld. VJ Movement, nieuws vanuit verschillende perspectieven. Het Repair-Cafe, duurzaam repareren. De Eigen Kracht Centrale, zelf hulp regelen in plaats van terug te vallen op de verzorgingsstaat. Zorgvoorelkaar.com, een marktplaats voor vrijwilligers en Flintwave, crowdfunding voor wetenschappers. Dit zijn er al weer 10 van de 23 en de rest, ook prachtig, maar ik kan ze hier moeilijk allemaal benoemen.

Toegevoegd 8 maart: Inmiddels is op de site van Kennisland een overzicht geplaatst van de 23 initiatieven met een doorlink naar de desbetreffende sites.

Deel dit artikel:

Citydna. tags