O-P-A gaat zich zelf opnieuw uitvinden

24/11/2012

 

Het Ontwerp Platform Arnhem (OPA) beëindigt noodgedwongen zijn activiteiten per 1 januari 2013. In plaats van een maandelijks ontwerpcafé werd afgelopen dinsdag een afscheidsbijeenkomst georganiseerd in het Departement Arnhems Design.

De zaal zat met om en nabij de 100 aanwezigen bomvol. Gespreksleider Marlies van Leupen wist het gesprek goed te regisseren, wat ook wel nodig was gezien de emoties die het besluit zowel bij bestuur, leden en fans van OPA heeft losgemaakt. Voor de pauze werd met name het bestuur in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op het genomen besluit. Kortgezegd komt het er op neer dat er nog geen zicht is op financiering na 1 januari 2013 en het bestuur het derhalve niet verantwoordelijk vindt om voor de periode na 1 januari  betalingsverplichtingen aan te gaan, lees personele inzet en het continueren van de verplichtingen ten aanzien van de locatie aan de Broerenstraat 53, waar het Departement Arnhems Design is gevestigd. Een subsidieaanvraag is ingediend, maar of deze wordt gehonoreerd is nog niet duidelijk. Derhalve zijn lopende verplichtingen per 1 januari opgezegd.

 

 

Kortom, OPA is niet meer? Een bizarre gedachte. Arnhem is toch het voorbeeld in Oost Nederland waar de creatieve industrie zich goed heeft verenigd en waar sprake is van duidelijke profilering van de sector. Daarbij vergeleken is er voor Enschede, Hengelo, Deventer en Zwolle, om maar een paar steden in Oost Nederland te noemen, nog een lange weg te gaan. Landelijk gezien staat Arnhem goed op de kaart, CLICK NL heeft de regio Amsterdam/Hilversum/Utrecht/Amersfoort , de regio Delft/Rotterdam en de steden Eindhoven en Arnhem aangewezen als de gebieden waar het moet gaan gebeuren. Deze gebieden zijn de vliegwielen van de creatieve sector. De ‘places to be’ als het om creatieve innovatie in Nederland gaat.

Gemor, gemopper, teleurstelling en visies voor de toekomst. Het schoot dinsdag alle kanten op toen na de pauze het publiek in de gelegenheid werd gesteld mee te denken. Het bestuur zou zich hebben vergaloppeerd aan de verplichtingen die het sinds kort ten aanzien van het Departement Arnhems Design op zich heeft genomen. En personele inzet, hoezo? Dan gaan we toch weer met vrijwilligers werken, dat deden we vroeger ook. En waarom zoeken we het niet in een hogere contributie en of een bijdrage voor het bijwonen van bijeenkomsten? Voor elk argument was wel bijval of een tegenreactie. Maar de energie viel weg in de zaal toen het bestuur voorstelde dat ze graag de komende weken ideeën in ontvangst zou nemen, zich daarover zou beraden en er op zou terugkomen bij de achterban.

 

Departement Arnhems Design, foto kunstencultuurkaart.nl 

 

Dat het bestuur omtrent de financiële context een besluit had genomen daar had men begrip voor, kon men zelfs billijken. Maar keuzes maken over een doorstart, dat pakten aanwezigen zelf liever op en graag open en transparant. Een datum is al geprikt. De eerste bijeenkomst staat op 13 december gepland, in restaurant Dudok, waar OPA voorheen regelmatig bijeenkwam.  En ondertussen wordt op Facebook en Linkedin in aanloop naar de 13e discussie gevoerd zodat iedereen het kan volgen en/of meedoen.

Er was veel positieve energie in de zaal. Met de plannenmakerij komt het vast wel goed. Ik kan me niet voorstellen dat OPA ten grave wordt gedragen. De vraag is wel in hoeverre je iets kan optuigen dat er werkelijk toe doet zonder aanjaaggelden in de kas. Want we hebben het hier wel over innovatie. Daarbij hoort zeker een stimulerende en faciliterende overheid. Het mooie voorbeeld in deze is nog altijd Eindhoven. Die stad heeft zich de afgelopen pakweg 10-15 jaar opnieuw uitgevonden als creatieve stad/designstad en dat is gelukt door het gezamenlijk opstomen van de participanten in de sector zelf en de gemeente Eindhoven.

Veel meer regionaal samenwerken. Ik heb het ook even tijdens de bijeenkomst van afgelopen dinsdag aangestipt. Uiteraard heb je als stad een sterk lokaal netwerk nodig waar de sector en geïnteresseerden regelmatig kunnen samenkomen en ideeën uitwisselen. Dat is en blijft de basis. Maar stap twee is regionale samenwerking om krachten te bundelen. En daar doen we nog maar mondjesmaat aan in Oost Nederland. Dan zijn we met de activiteitenagenda nog veel te veel op eigen stad gericht. Waardoor ingevlogen kennis, lees bijzondere gastsprekers of workshops vaak alleen maar worden gedeeld met de eigen achterban. En waardoor slimme allianties kunnen worden gemist. Want hoe graag we ook gebruik maken van social media en ons digitaal van kennis voorzien, na afloop van events ontstaan soms hele krachtige samenwerkingsverbanden enkel en alleen omdat betrokkenen elkaar life hebben ontmoet.

 

Deel dit artikel:

Citydna. tags