Voor de echte city geek, the city in one word

29/05/2013

 

Ik heb wel eens met de gedachte gespeeld dat we steden moeten gaan definiëren door aan grote groepen belanghebbenden te vragen hoe zij de stad in enkele bewoordingen zien. Belanghebbenden kunnen overigens verschillende partijen zijn, de bewoners zelf, op de eerste plaats, maar ook bezoekers van een stad.

Niet dat ze dan de stad in lange zinnen zouden moeten gaan beschrijven, maar gewoon door de stad in kwestie een aantal eigenschappen toe te kennen. Ik zat daarbij te denken aan een rijtje bijvoeglijke naamwoorden, waaruit men dan zou mogen kiezen, een rijtje woorden die we normaal op mensen en dingen loslaten, op stoffelijk en onstoffelijke zaken. Want dat is een stad ook, een levendig mechanisme waar stoffelijk en onstoffelijk zaken een intrigerende symbiose zijn aangegaan.

Hoeveel woorden heb je eigenlijk nodig om een stad te beschrijven? Zou je als je maximaal 1 alinia van 5 regels zou mogen benutten, voldoende ruimte hebben om het wezen van de stad te beschrijven. Of heb je misschien maar enkele trefwoorden nodig? Het leek met toch wel heel redelijk dat je iedereen de ruimte moest geven ten minste 3 tot 5 eigenschappen van een stad te mogen benoemen en dat je dan daaruit – mits het materiaal verantwoord was verzameld, een soort gemene deler zou kunnen concluderen.

 

Screenshot CitiesInOneWord London 29 mei 2013

In april van dit jaar is CitiesInOneWord gelanceerd. Op deze site mag iedereen slechts 1 woord per stad toekennen. Fascinerend! Roep maar wat je wilt. Het mag van alles zijn, een naam van een gebouw of een mens of welk ding dan ook. Of zoals de oprichter van de site het formuleerd: “CitiesInOneWord is your place to express and share your opinion about cities…in one word. It is for people who love cites; it’s for city geeks. Learn more about your city and the cities you are passionate about through unbiassed input by real people”.

Inmiddels hebben al heel wat mensen hun ene woord op een aantal steden los gelaten. Uiteraard bestaat het gevaar dat mensen van buiten een stad op grond van imago, zonder er ooit zelf te zijn geweest, een woord toekennen, beeldvorming kan immers heel hardnekkig zijn. Anderzijds ontstaat door deze manier wel een interessante mix van bewoners, bezoekers en internationale beeldvorming per stad. Op dit moment worden met name grote wereldsteden aan de vork geprikt op CitesInOneWord. De maker van de site beloofd dat ook andere steden zullen volgen.

Ik heb mijn ene woord per stad inmiddels ook op de steden die in CitiesinOneWord worden behandeld, losgelaten. Het was best wel moeilijk. Het liefst had ik eigenlijk 4 of 5 woorden willen kiezen. Maar als je dan toch maar een woord mag kiezen, tja dan is er ook geen keuze en ga je spontaan op je eerste ingeving af. De resultaten van een aantal steden zijn inmiddels al vrijgegeven en ondertussen ook weer aan verandering onderhevig, het is immers een ‘ongoing process’. Leuk!

 

Deel dit artikel:

Citydna. tags